Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan (AMMK) Johor

YAB DATO’ HAJI HASNI BIN MOHAMMAD

MENTERI BESAR JOHOR MERANGKAP PENGERUSI JAWATANKUASA HASIL BUMI, PENTADBIRAN, KEWANGAN, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

 

YB DATUK HAJI SAMSOLBARI BIN JAMALI

PENGERUSI JAWATANKUASA PERTANIAN, INDUSTRI ASAS TANI DAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

YB TUAN HAJI MAZLAN BIN BUJANG

PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENERANGAN, WARISAN DAN BUDAYA

YB TUAN VIDYANANTHAN A/L RAMANADHAN

PENGERUSI JAWATANKUASA KESIHATAN DAN ALAM SEKITAR

YB TUAN TOSRIN BIN JARVANTHI

P.I.S., B.S.I., A.M.N.

PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL AGAMA ISLAM

YB TUAN HAJI AYUB BIN JAMIL

PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 

YB TUAN MOHD SOLIHAN BIN BADRI

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA RAYA, PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR

YB PUAN ZAITON BINTI HAJI ISMAIL

PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

YB DATUK ONN HAFIZ BIN GHAZI

PENGERUSI JAWATANKUASA PELANCONGAN, BELIA DAN SUKAN

YB DATUK MOHD IZHAR BIN AHMAD

PENGERUSI JAWATANKUASA PELABURAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN, KOPERASI DAN SUMBER MANUSIA

YB DR CHONG FAT FULL

PENGERUSI JAWATANKUASA PERPADUAN, PERDAGANGAN DAN HAL EHWAL PENGGUNA

Lantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Atas Sebab Jawatan

YB DATO’ HAJI AZMI BIN ROHANI

S.P.M.J., D.M.I.J., P.I.S. II

SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR

YB TUAN AMIR BIN NASRUDDIN

PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR

YB DATO’ HAJI SALEHUDDIN BIN HAJI HASSAN

D.M.I.J., S.I.J., P.I.S. II

PEGAWAI KEWANGAN NEGERI JOHOR