Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan (AMMK) Johor

YAB DATUK ONN HAFIZ BIN GHAZI

MENTERI BESAR JOHOR MERANGKAP PENGERUSI JAWATANKUASA HASIL BUMI, PENTADBIRAN, KEWANGAN, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

 

YB DATO’ ZAHARI BIN SARIP

PENGERUSI JAWATANKUASA PERTANIAN, INDUSTRI ASAS TANI DAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

YB DATO’ HAJI MOHD JAFNI BIN MD SHUKOR

PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

YB TUAN RAVEN KUMAR A/L KRISHNASAMY

PENGERUSI JAWATANKUASA PELANCONGAN, ALAM SEKITAR, WARISAN DAN BUDAYA

YB PUAN HAJAH KHAIRIN-NISA BINTI ISMAIL @ MD ON

PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

YB TUAN MOHD HAIRI BIN MAD SHAH

PENGERUSI JAWATANKUASA BELIA, SUKAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN, KOPERASI DAN SUMBER MANUSIA

YB TUAN MOHD FARED BIN MOHD KHALID

PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL AGAMA ISLAM 

YB TUAN LING TIAN SOON

PENGERUSI JAWATANKUASA KESIHATAN DAN PERPADUAN

YB TUAN LEE TING HAN

PENGERUSI JAWATANKUASA PELABURAN, PERDAGANGAN DAN HAL EHWAL PENGGUNA

YB TUAN IR. TS. MOHAMAD FAZLI BIN MOHAMAD SALLEH

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA RAYA, PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR

YB CIK NORLIZAH BINTI NOH

PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENERANGAN DAN KOMUNIKASI

Lantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Atas Sebab Jawatan

YB DATO’ HAJI AZMI BIN ROHANI

S.P.M.J., D.M.I.J., P.I.S. II

SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR

YB DATO’ AMIR BIN NASRUDDIN

                                                                                                                                                        D.M.I.J.

PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR

YB DATO’ HAJI SALEHUDDIN BIN HAJI HASSAN

D.M.I.J., S.I.J., P.I.S. II

PEGAWAI KEWANGAN NEGERI JOHOR