Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan (AMMK) Johor

YANG AMAT BERHORMAT DATUK ONN HAFIZ BIN GHAZI

MENTERI BESAR JOHOR MERANGKAP PENGERUSI JAWATANKUASA HASIL BUMI, PENTADBIRAN, KEWANGAN, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

 

YANG BERHORMAT DATO’ ZAHARI BIN SARIP

PENGERUSI JAWATANKUASA PERTANIAN, INDUSTRI ASAS TANI DAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

YANG BERHORMAT DATO’ HAJI MOHD JAFNI BIN MD SHUKOR

PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

YANG BERHORMAT TUAN RAVEN KUMAR A/L KRISHNASAMY

PENGERUSI JAWATANKUASA PELANCONGAN, ALAM SEKITAR, WARISAN DAN BUDAYA

YANG BERHORMAT PUAN HAJAH KHAIRIN-NISA BINTI ISMAIL @ MD ON

PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

YANG BERHORMAT TUAN MOHD HAIRI BIN MAD SHAH

PENGERUSI JAWATANKUASA BELIA, SUKAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN, KOPERASI DAN SUMBER MANUSIA

YANG BERHORMAT TUAN MOHD FARED BIN MOHD KHALID

PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL AGAMA ISLAM

YANG BERHORMAT TUAN LING TIAN SOON

PENGERUSI JAWATANKUASA KESIHATAN DAN PERPADUAN

YANG BERHORMAT TUAN LEE TING HAN

PENGERUSI JAWATANKUASA PELABURAN, PERDAGANGAN DAN HAL EHWAL PENGGUNA

YANG BERHORMAT TUAN IR. TS. MOHAMAD FAZLI BIN MOHAMAD SALLEH

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA RAYA, PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR

YANG BERHORMAT CIK NORLIZAH BINTI NOH

PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENERANGAN DAN KOMUNIKASI

Lantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Atas Sebab Jawatan

YANG BERHORMAT TAN SRI DATO’ DR. HAJI AZMI BIN ROHANI

P.S.M., S.P.M.J., D.M.I.J., P.I.S. II

SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR

YANG BERHORMAT DATO’ AMIR BIN NASRUDDIN

D.M.I.J.

PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR

YANG BERHORMAT DATO’ HAJI SALEHUDDIN BIN HAJI HASSAN

D.M.I.J., S.I.J., P.I.S. II

PEGAWAI KEWANGAN NEGERI JOHOR