Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan (AMMK) Johor

YAB DATO’ DR SAHRUDDIN BIN JAMAL

D.M.I.J.

MENTERI BESAR JOHOR MERANGKAP PENGERUSI JAWATANKUASA HASIL BUMI, PENTADBIRAN, KEWANGAN, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI JOHOR

 

YB TUAN HAJI AMINOLHUDA BIN HAJI HASSAN

PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, KESIHATAN DAN SUMBER MANUSIA

YB TUAN SR. DZULKEFLY BIN AHMAD

PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

YB CIK LIOW CAI TUNG

PENGERUSI JAWATANKUASA PELANCONGAN, PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

YB TUAN JIMMY PUAH WEE TSE

PENGERUSI JAWATANKUASA PERDAGANGAN ANTARABANGSA, PELABURAN DAN UTILITI

YB TUAN MOHD. KHUZZAN BIN ABU BAKAR

PENGERUSI JAWATANKUASA BELIA, SUKAN, KEBUDAYAAN DAN WARISAN

YB TUAN DR. S. RAMAKRISHNAN

PENGERUSI JAWATANKUASA PERPADUAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

YB TUAN HAJI SHEIKH ‘UMAR BAGHARIB BIN ALI

PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN USAHAWAN, KOPERASI, SAINS DAN TEKNOLOGI

YB TUAN HAJI TOSRIN BIN JARVANTHI

P.I.S., B.S.I., A.M.N.

PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL AGAMA ISLAM, PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

YB TUAN TAN CHEN CHOON

PENGERUSI JAWATANKUASA KERAJAAN TEMPATAN, KESEJAHTERAAN BANDAR DAN ALAM SEKITAR

YB TUAN HAJI MOHD SOLIHAN BIN BADRI

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA RAYA, PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR

Lantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Atas Sebab Jawatan

YB DATO’ HAJI AZMI BIN ROHANI

S.P.M.J., D.M.I.J., P.I.S.

SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR

YB DATO’ ISHAK BIN SAHARI

PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI JOHOR

YB DATO’ HAJI A. RAHIM BIN HAJI NIN

D.M.I.J., S.M.J., P.I.S. II, P.S.I II

PEGAWAI KEWANGAN NEGERI JOHOR