Senarai Ahli Jawatankuasa Peraturan-Peraturan dan Perintah-Perintah Tetap

YB Tuan Haji Suhaizan bin Kaiat

Pengerusi

YB Dato’ Zahari bin Sarip

Ahli Jawatankuasa

YB Puan Rashidah binti Ismail

Ahli Jawatankuasa

YB Tuan Amir Bin Nasruddin

Penasihat Undang-Undang Negeri Johor