Select Page

Kertas Mesyuarat

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Kedua

Mesyuarat Pertama (27 Jun 2019 – 7 Julai 2019)

Anggaran Perbelanjaan Tambahan Pertama Tahun 2019
Peranggaran Tambahan Pembangunan Pertama Tahun 2019
Laporan Tahunan Johor Corporation bagi Tahun 2018
Resolusi Untuk Menubuhkan Akaun Amanah di Bawah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 (Akta 61) Bagi Tujuan Sukan Malaysia (SUKMA) Negeri Johor
Penyata Kewangan Majlis Daerah Mersing Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Daerah Labis Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Perbadanan Islam Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama (28 Jun 2018)

Mesyuarat Kedua (9 Ogos – 19 Ogos 2018)

Anggaran Perbelanjaan Tambahan Pertama Tahun 2018
Laporan Tahunan Johor Corporation bagi Tahun 2017
Arahan di Bawah Seksyen 5, Enakmen Anggota Pentadbiran Dan Ahli Dewan Negeri (Saraan) 1980
Penyata Kewangan Majlis Agama Islam Negeri Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016
Penyata Kewangan Yayasan Warisan Negeri Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015
Penyata Kewangan Yayasan Pelajaran Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016
Penyata Kewangan Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

Mesyuarat Ketiga (29 November – 9 Disember 2018)

Anggaran Perbelanjaan Tambahan Kedua Tahun 2018
Laporan Jawatankuasa Belanjawan Negeri Mengenai Peranggaran Negeri Johor Tahun 2019
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Negeri Johor Tahun 2019
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2017 dan Penyata Memorandum mengenai : Pengurusan Aktiviti/Kewangan Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 1
Laporan Tahunan 2015 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor
Laporan Tahunan 2016 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor
Laporan Tahunan 2017 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor
Penyata Kewangan Tabung Pembangunan Masjid dan Amal Jariah Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016
Penyata Kewangan Lembaga Kumpulan Wang Amanah Orang-Orang Islam Negeri Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016
Penyata Kewangan Yayasan Warisan Negeri Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016
Penyata Jawatankuasa Kira-Kira Raya Negeri Johor kepada Dewan Negeri Johor Berhubung Dengan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Kira-Kira Kerajaan Negeri Johor Bagi Tahun Berakhir 2015

Mesyuarat Keempat (7 Mac 2019)

Penyata Kewangan Negeri Johor Tahun 2017

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2017 dan Penyata Memorandum mengenai:

  • Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Prestasi Kewangan Agensi Negeri Johor Tahun 2017
  • Pengurusan Aktiviti Jabatan/ Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Siri 2
Penyata Kewangan Yayasan Pelajaran  Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Perpustakaan Awam Negeri Johor Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Daerah Kota Tinggi Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Pasir Gudang Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Batu Pahat Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kulai Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kluang Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Muar Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Segamat Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Daerah Pontian Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Daerah Simpang Renggam Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Daerah Tangkak Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Majlis Daerah Yong Peng Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan Pengerang Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim bagi tahun berakhir 31 Disember 2017
Penyata Kewangan Perbadanan Taman Negara Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2017.