Select Page

Jawatankuasa Hak & Kebebasan

Yang Berhormat Dato’ Amir bin Nasruddin

Penasihat Undang-Undang Negeri Johor

Yang Berhormat Dato’ Haji Salehuddin bin Haji Hassan

Pegawai Kewangan Negeri Johor