Moto, Visi, Misi & Objektif

Moto

Bertindak ke arah kecemerlangan

Visi

Sentiasa amanah, jujur dan tetap pada masa

Misi

  • Bertindak sebagai agensi yang menerima, mendaftar untuk di bawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan tepat pada masa, lengkap dan teratur
  • Menyampaikan keputusan-keputusannya kepada jabatan-jabatan dalam tempoh yang ditentukan
  • Menentukan semua persidangan Dewan Negeri, Mesyuarat JAwatankuasa Kira-Kira Raya, Jawatankuasa Hak Kebebasan Dewan, JAwatankuasa Peraturan-Peraturan dan Perintah-Perintah Tetap diselenggara dengan sempurna
  • Meningkatkan kefahaman anggota kerja untuk lebih jujur, amanah dalam menyelenggarakan semua dokumen rahsia kerajaan

Objektif Jabatan

Memastikan semua urusan pentadbiran, kewangan, pelaksanaan Persidangan Dewan Negeri dan Mesyuarat Majlis Kerajaan, Mesyuarat Jawatankuasa-Jawatankuasa serta Mesyuarat-Mesyuarat bagi Jawatankuasa-jawatankuasa yang diwujudkan di bawah Dewan Negeri Johor diuruskan dengan efisyen.