Select Page

Moto, Visi, Misi & Objektif

Moto

Bertindak ke arah kecemerlangan

Visi

Menerajui Pengurusan Dewan Negeri Johor Dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Ke Arah Kecemerlangan

Misi

Memastikan Tadbir Urus Yang Profesional, Berintegriti Dan Efisien

Objektif Jabatan

Memastikan semua urusan pentadbiran, kewangan, pelaksanaan Persidangan Dewan Negeri dan Mesyuarat Majlis Kerajaan, Mesyuarat Jawatankuasa-Jawatankuasa serta Mesyuarat-Mesyuarat bagi Jawatankuasa-jawatankuasa yang diwujudkan di bawah Dewan Negeri Johor diuruskan dengan efisyen.