Speaker Dewan Negeri Johor

YB Tuan Haji Suhaizan bin Kaiat

28 Jun 2018 – Kini

Yang Berhormat Tuan Haji Suhaizan bin Kaiat adalah Speaker Dewan Negeri Johor yang kesepuluh. Beliau telah dilantik dan mengangkat sumpah sebagai Speaker Dewan Negeri Johor dalam Mesyuarat Pertama Bagi Penggal Persidangan Pertama Dewan Negeri Johor Yang Ke-14 yang diadakan pada 28 Jun 2018. Beliau juga merupakan Naib Pengerusi AMANAH Johor.

Yang Berhormat Tuan Haji Suhaizan bin Kaiat merupakan lulusan Sarjana Sains Komputer dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan merupakan bekas pensyarah Fakulti Sains Komputer dan Sistem Komunikasi di UTM. Beliau telah berkahwin dengan Yang Berbahagia Dr. Norsham binti Idris dan dikurniakan empat orang anak.