Select Page

Penyata Rasmi / Verbatim

Dewan Negeri Johor Ke-15

Penggal Persidangan Kedua

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 16 Hingga 27 Mac 2023 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk             Muat Turun
Penyata Rasmi 15 Jun 2023              Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk             Muat Turun
Verbatim 14 September 2023              Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk             Muat Turun
Penyata Rasmi 23 November Hingga 03 Disember 2023              Download
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 21 April 2022 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk             Muat Turun
Penyata Rasmi 16 hingga 26 Jun 2022              Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk             Muat Turun
Penyata Rasmi 22 September 2022              Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk             Muat Turun
Penyata Rasmi 01 hingga 11 Disember 2022              Download

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Keempat

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 12, 22 & 23 Ogos serta 6 & 7 September 2021 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 18 hingga 28 November 2021 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 06 Januari 2022 Download
Penggal Persidangan Ketiga

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 14 Mei 2020 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 10 & 13 September 2020 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 26 November – 06 Disember 2020 Download
Penggal Persidangan Kedua

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 27 Jun – 07 Julai 2019 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 12 September 2019 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 21 November 2019 Download

Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 28 Jun 2018 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 9-19 Ogos 2018 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 29 November – 9 Disember 2018 Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 7 Mac 2019 Download

Dewan Negeri Johor Ke-13

Penggal Persidangan Kelima

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 04 – 15 Mei 2017 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 07 September 2017 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 23 November – 04 Disember 2017 Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 08 Mac 2018 Download
Penggal Persidangan Keempat

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 14 – 24 April 2016 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 08 September 2016 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 17 – 27 November 2016 Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 09 Mac 2017 Download
Penggal Persidangan Ketiga

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 07 – 18 Mei 2015 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 10 September 2015 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 19 – 30 November 2015 Download

Penggal Persidangan Kedua

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 29 Mei – 09 Jun 2014 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 12 – 20 November 2014 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 12 Februari 2015 Download

Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 20 Jun 2013 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 15 – 22 Ogos 2013 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 7 – 18 November 2013 Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 20 Februari 2014 Download

Dewan Negeri Johor Ke-12

Penggal Persidangan Kelima

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 14 – 25 Jun 2012 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 27 September 2012 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 07 – 13 Disember 2012 Download

Penggal Persidangan Keempat

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 23 Jun – 05 Julai 2011 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 15 September 2011 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 08 – 19 Disember 2011 Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 15 Mac 2012 Download
Penggal Persidangan Ketiga

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 01 – 20 Julai 2010 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 30 September 2010 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 11 November – 01 Disember 2010 Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 17 Mac 2011 Download
Penggal Persidangan Kedua

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 18 Jun – 08 Julai 2009 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 08 September 2009 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 19 November – 08 Disember 2009 Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 16 Mac 2010 Download
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 21 April 2008 Download

Mesyuarat Kedua

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 19 Jun – 04 Julai 2008 Download

Mesyuarat Ketiga

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 09 September 2008 Download

Mesyuarat Keempat

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 21 November – 11 Disember 2008 Download

Mesyuarat Kelima

Tajuk Muat Turun
Penyata Rasmi 26 Februari 2009 Download