Penyata Rasmi / Verbatim

Dewan Negeri Johor Ke-14

Title
Mesyuarat Ketiga (Belanjawan Johor 2020) January 11, 2020
Mesyuarat Kedua November 11, 2019
Mesyuarat Pertama November 11, 2019
Mesyuarat Pertama November 11, 2019
Mesyuarat Pertama November 11, 2019
Mesyuarat Pertama November 11, 2019
Mesyuarat Pertama November 11, 2019
Mesyuarat Pertama November 11, 2019
Mesyuarat Pertama November 11, 2019
Mesyuarat Keempat November 11, 2019
Mesyuarat Ketiga November 11, 2019
Mesyuarat Kedua November 11, 2019
Mesyuarat Pertama November 11, 2019