Select Page

Jurutulis Dewan Negeri Johor

Profil Ketua Jabatan

Nama Puan Zarina binti Abdul Kadir
Jawatan Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
Gred N54 (Memangku)
Tarikh Mula Berkhidmat di Pejabat Jurutulis Dewan Negeri Johor 10 September 2023

Keterangan Perkhidmatan

Bil. Jawatan Jabatan Tahun
1. Penolong Pentadbir Tanah (Bahagian Pendaftaran) Pejabat Tanah Muar 01 Ogos 1997 – 15 Januari 2002
2. Penolong Pentadbir Tanah (Bahagian Hasil) Pejabat Tanah Muar 16 Januari 2002 – 31 Disember 2003
3. Penolong Pentadbir Tanah (Bahagian Kuat Kuasa) Pejabat Tanah Batu Pahat 01 Januari 2004 – 31 Disember 2004
4. Penolong Pentadbir Tanah (Bahagian Hasil) Pejabat Tanah Batu Pahat 01 Januari 2005 – 28 Februari 2006
5. Penolong Pentadbir Tanah (Kurniaan) Pejabat Tanah Batu Pahat 01 Mac 2006 – 15 Januari 2008
6. Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) Pejabat Daerah Kluang 16 Januari 2008 – 02 Jun 2013
7. Timbalan Pengarah (Pentadbiran) Yayasan Warisan Johor 03 Jun 2013 – 16 Ogos 2014
8. Ketua Eksekutif Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim (YPKDT) 18 Ogos 2014 – 15 Ogos 2015
9. Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Pontian 16 Ogos 2015 -31 Disember 2017
10. Pengurus Besar J-Biotech 01 Januari 2018 – 31 Mei 2021
11. Ketua Eksekutif Invest Johor 01 Jun 2021 – 09 September 2023