Jurutulis Dewan Negeri Johor

Profil Ketua Jabatan

Nama Hajah Nor Azleena binti Abdul Rahman
Jawatan Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
Gred N54
Tarikh Mula Berkhidmat di Pejabat Jurutulis Dewan Negeri Johor 01 Februari 2021

Keterangan Perkhidmatan

Bil. Jawatan Jabatan Tahun
1. Pegawai Tadbir Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Cawangan Perkhidmatan) 16 November 1999 – 15 Januari 2000
2. Penolong Setiausaha Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Cawangan Pentadbiran) 26 Januari 2000 – 31 Ogos 2000
3. Setiausaha Sulit Kepada YAB Menteri Besar Johor Pejabat Menteri Besar Johor 01 September 2000 – 15 Julai 2001
4. Pegawai Khas Komunikasi Kepada YAB Menteri Besar Johor Pejabat Menteri Besar Johor 16 Julai 2001 – 31 Januari 2007
5. Ketua Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor 01 Februari 2007 – 31 Ogos 2011
6. Jawatan Kumpulan (Cuti Belajar 01.09.2011 – 30.09.2012) Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor 01 September 2011 – 30 September 2012
7. Ketua Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor – Ditempatkan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor 01 Oktober 2012 – 02 Jun 2013
8. Ketua Penolong Pegawai Kewangan (Unit Belanjawan dan Pinjaman) Perbendaharaan Negeri Johor 03 Jun 2013 – 30 Jun 2018
9. Timbalan Pegawai Kewangan Negeri  Perbendaharaan Negeri Johor 01 Julai 2018 Р31 Januari 2021