Jurutulis Dewan Negeri Johor

Profil Ketua Jabatan

Nama Haji Zainal bin Eran
Jawatan Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
Gred N54 (Memangku)
Tarikh Mula Berkhidmat di Pejabat Jurutulis Dewan Negeri Johor 01 September 2021

Keterangan Perkhidmatan

Bil. Jawatan Jabatan Tahun
1. Penyelaras Projek INTAN Kampus Wilayah Selatan Kluang 01 Ogos 1997 – 31 Julai 2001
2. Pegawai Khas Kepada                  YB Dato’ SUKJ Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor 01 Ogos 2001 – 31 Disember 2003
3. Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Batu Pahat 01 Januari 2004 – 31 Disember 2004
4. Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) Pejabat Daerah Batu Pahat 01 Januari 2005 – 28 Februari 2006
5. Penolong Pentadbir Tanah I Pejabat Tanah Muar 01 Mac 2006 – 15 Januari 2008
6. Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) Pejabat Daerah Muar 16 Januari 2008 – 31 Mei 2011
7. Yang DiPertua Majlis Daerah Mersing 01 Jun 2011 – 
8. Pengarah Jabatan Landskap Negeri Johor
9. Setiausaha Bahagian Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor (Bahagian Pemantauan dan Kesejahteraan Rakyat)