Jurutulis Dewan Negeri Johor

Profil Ketua Jabatan

Nama Hajah Shubanah Binti Yusuf
Jawatan Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
Gred N54
Tarikh Mula Berkhidmat di Pejabat Jurutulis Dewan Negeri Johor 03 Jun 2013

Keterangan Perkhidmatan

Bil. Jawatan Jabatan Tahun
1. Penolong Pengarah (Bahagian Pendaftaran) Pejabat Tanah Dan Galian Johor 01 Ogos 1997 – 31 Disember 2004
2. Jawatan Cadang (Cuti Belajar) Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Cawangan Pentadbiran) 21 November 2004 – 06 Ogos 2006
3. Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor 07 Ogos 2006 – 14 September 2006
4. Setiausaha Kepada Jawatankuasa-Jawatankuasa Pejabat Jurutulis Dewan Negeri Johor 15 September 2006 – 17 Julai 2011
5. Setiausaha Bahagian Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor (Bahagian Kerajaan Tempatan) 18 Julai 2011 – 02 Jun 2013
6. Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor 03 Jun 2013 – Sekarang