Jurutulis Dewan Negeri Johor

Profil Ketua Jabatan

Nama Encik Mohd Farid bin Kassim
Jawatan Jurutulis Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor
Gred N54 (Memangku)
Tarikh Mula Berkhidmat di Pejabat Jurutulis Dewan Negeri Johor 15 Februari 2023

Keterangan Perkhidmatan

Bil. Jawatan Jabatan Tahun
1. Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Kluang 16 Januari 2002 – 31 Disember 2004
2. Pegawai Khas Kepada YB Setiausaha Kerajaan Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor 01 Januari 2005 – 31 Januari 2007
3. Setiausaha Majlis Daerah Labis 01 Februari 2007 – 31 Mei 2011
4. Setiausaha Majlis Perbandaran Muar 01 Jun 2011 – 15 Mac 2016
5. Yang Dipertua Majlis Daerah Yong Peng 16 Mac 2016 – 16 Januari 2017
6. Ketua Penolong Setiausaha Pejabat SUKJ (Bahagian Perumahan) 17 Januari 2017 – 31 Oktober 2017
7. Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Tangkak 01 November 2017 – 02 Februari 2019
8. Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Muar 03 Februari 2019 – 14 April 2020
9. Setiausaha Bahagian Pejabat SUKJ (Bahagian Kerajaan Tempatan) 15 April 2020 – 14 Februari 2023