Soalan & Jawapan Lisan

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Keempat

Mesyuarat Pertama 

12 Ogos 2021
22 Ogos 2021
23 Ogos 2021
06 September 2021
07 September 2021

Mesyuarat Kedua

Mesyuarat Ketiga

 

Penggal Persidangan Ketiga
Penggal Persidangan Kedua
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

28 Jun 2018

Mesyuarat Kedua (9 Ogos – 19 Ogos 2018)

9 Ogos 2018
15 Ogos 2018
16 Ogos 2018
19 Ogos 2018

Mesyuarat Ketiga (29 November – 9 Disember 2018)

29 November 2018
3 Disember 2018
4 Disember 2018
5 Disember 2018
6 Disember 2018
9 Disember 2018

Mesyuarat Keempat