Soalan & Jawapan Lisan

Dewan Negeri Johor Ke-15

Penggal Persidangan Kedua

Mesyuarat Pertama 

16 Mac 2023
19 Mac 2023
20 Mac 2023
21 Mac 2023
22 Mac 2023
27 Mac 2023

Mesyuarat Kedua

Akan ditentukan

Mesyuarat Ketiga

Akan ditentukan

Mesyuarat Keempat

Akan ditentukan
Akan ditentukan
Akan ditentukan
Akan ditentukan
Akan ditentukan
Akan ditentukan
Akan ditentukan
Penggal Persidangan Pertama

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Keempat
Penggal Persidangan Ketiga
Penggal Persidangan Kedua
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

28 Jun 2018

Mesyuarat Kedua (9 Ogos – 19 Ogos 2018)

9 Ogos 2018
15 Ogos 2018
16 Ogos 2018
19 Ogos 2018

Mesyuarat Ketiga (29 November – 9 Disember 2018)

29 November 2018
3 Disember 2018
4 Disember 2018
5 Disember 2018
6 Disember 2018
9 Disember 2018

Mesyuarat Keempat