Soalan & Jawapan Lisan

Dewan Negeri Johor Ke-15

Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama 

TIADA

Mesyuarat Kedua

16 Jun 2022
19 Jun 2022
20 Jun 2022
21 Jun 2022
22 Jun 2022
23 Jun 2022
26 Jun 2022

Mesyuarat Ketiga

22 September 2022

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Keempat
Penggal Persidangan Ketiga
Penggal Persidangan Kedua
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

28 Jun 2018

Mesyuarat Kedua (9 Ogos – 19 Ogos 2018)

9 Ogos 2018
15 Ogos 2018
16 Ogos 2018
19 Ogos 2018

Mesyuarat Ketiga (29 November – 9 Disember 2018)

29 November 2018
3 Disember 2018
4 Disember 2018
5 Disember 2018
6 Disember 2018
9 Disember 2018

Mesyuarat Keempat