Soalan & Jawapan Lisan

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Ketiga

Mesyuarat Pertama 

14 Mei 2020

Mesyuarat Kedua

10 September 2020
13 September 2020

Mesyuarat Ketiga

Penggal Persidangan Kedua
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

28 Jun 2018

Mesyuarat Kedua (9 Ogos – 19 Ogos 2018)

9 Ogos 2018
15 Ogos 2018
16 Ogos 2018
19 Ogos 2018

Mesyuarat Ketiga (29 November – 9 Disember 2018)

29 November 2018
3 Disember 2018
4 Disember 2018
5 Disember 2018
6 Disember 2018
9 Disember 2018

Mesyuarat Keempat