Susunan Perkara Mesyuarat

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Ketiga

Mesyuarat Pertama

14 Mei 2020

Mesyuarat Kedua

10 September 2020
13 September 2020

Mesyuarat Ketiga

26 November 2020
29 November 2020
30 November 2020
01 Disember 2020
02 Disember 2020
03 Disember 2020
06 Disember 2020
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

28 Jun 2018

Mesyuarat Kedua

9 Ogos – 19 Ogos 2018

Mesyuarat Ketiga

29 November – 9 Disember 2018

Mesyuarat Keempat

7 Mac 2019