Susunan Perkara Mesyuarat

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Ketiga
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

28 Jun 2018

Mesyuarat Kedua

9 Ogos – 19 Ogos 2018

Mesyuarat Ketiga

29 November – 9 Disember 2018

Mesyuarat Keempat

7 Mac 2019