Susunan Perkara Mesyuarat

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Ketiga

Mesyuarat Pertama

14 Mei 2020

Mesyuarat Kedua

10 September 2020
13 September 2020

Mesyuarat Ketiga

Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

28 Jun 2018

Mesyuarat Kedua

9 Ogos – 19 Ogos 2018

Mesyuarat Ketiga

29 November – 9 Disember 2018

Mesyuarat Keempat

7 Mac 2019