Select Page

Susunan Perkara Mesyuarat

Dewan Negeri Johor Ke-15

Penggal Persidangan Kedua
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

21 April 2022

Mesyuarat Kedua

16 Jun 2022
19 Jun 2022
20 Jun 2022
21 Jun 2022
22 Jun 2022
23 Jun 2022
26 Jun 2022

Mesyuarat Ketiga

22 September 2022

Mesyuarat Keempat

01 Disember 2022
04 Disember 2022
05 Disember 2022
06 Disember 2022
07 Disember 2022
08 Disember 2022
11 Disember 2022

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Keempat

Mesyuarat Pertama

12 Ogos 2021
22 Ogos 2021
23 Ogos 2021
06 September 2021
07 September 2021

Mesyuarat Kedua

18 November 2021
21 November 2021
22 November 2021
23 November 2021
24 November 2021
25 November 2021
28 November 2021

Mesyuarat Kedua

06 Januari 2022    
Penggal Persidangan Ketiga
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

28 Jun 2018

Mesyuarat Kedua

9 Ogos – 19 Ogos 2018

Mesyuarat Ketiga

29 November – 9 Disember 2018

Mesyuarat Keempat

7 Mac 2019