Select Page

Garis Panduan Penyediaan Kertas Kerja serta Pengurusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Mesyuarat Jawatankuasa-Jawatankuasa Negeri Johor