Senarai Ahli Jawatankuasa Kira-Kira Raya

Tuan Mohd Shahril bin Yahya

Pengarah, Audit Negeri Johor

Tuan Haji Haironnazli bin Esa

Bendahari Negeri Johor