Select Page

Senarai Ahli Jawatankuasa Kira-Kira Raya

Tuan Mohd Shahril bin Yahya

Pengarah, Audit Negeri Johor

Tuan Haji Farizal bin Ismail

Bendahari Negeri Johor