Senarai Ahli Jawatankuasa Kira-Kira Raya

YB Tuan Hahasrin bin Hashim

Ahli Jawatankuasa

YB Tuan Muhamad Said Bin Jonit

Ahli Jawatankuasa

YB Tuan Tan Hong Pin

Ahli Jawatankuasa

Tuan Mohd Serjana Bin Ibrahim

Pengarah, Audit Negeri Johor

Tuan Haji Haironnazli Bin Esa

Bendahari Negeri Johor