Select Page

Rang Undang-Undang / Enakmen

Dewan Negeri Johor Ke-14

Penggal Persidangan Keempat

Mesyuarat Pertama

Bil Tarikh Perkara Muat Turun
1.

 

Mesyuarat Kedua

Bil Tarikh Perkara Muat Turun
1. 09/12/2021

1. Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Kerajaan Negeri (Pindaan) 2021

2. Enakmen Majlis Bandaraya Pasir Gudang 2021

3. Enakmen Perbekalan Tambahan 2021

4. Enakmen Perbekalan (2022) 2021

Download
Penggal Persidangan Ketiga

Mesyuarat Pertama

Penggal Persidangan Kedua

Mesyuarat Pertama

Bil Tarikh Perkara Muat Turun
1. 27/06/2019-07/07/2019 Enakmen Perbekalan Tambahan Tahun 2019 Download
Penggal Persidangan Pertama

Mesyuarat Pertama

Bil Tarikh Perkara Muat Turun
1. 28/06/2018 Tiada Tiada

Mesyuarat Kedua

Bil Tarikh Perkara Muat Turun
1. 09/08/2018-19/08/2018 Enakmen Perbekalan Tambahan Tahun 2018 Download

Mesyuarat Ketiga

Bil. Tarikh Perkara Muat Turun
1. 29/11/2019-09/12/2019 Enakmen Perbekalan (2019) Tahun 2018 Tiada
2. 29/11/2019-09/12/2019 Enakmen Perbekalan Tambahan (No. 2) Tahun 2018 Download