Select Page

Senarai Jabatan di bawah Portfolio

1.0 PENGERUSI JAWATANKUASA HASIL BUMI, PENTADBIRAN, KEWANGAN, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGERI

YANG AMAT BERHORMAT DATO’ ONN HAFIZ BIN GHAZI

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

1.1.      Pejabat Menteri Besar

1.2.      Pejabat Setiausaha Kerajaan

1.3.      Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri

1.4.      Pejabat Perbendaharaan Negeri

1.5.      Pejabat Tanah Dan Galian Negeri

1.6.      Pejabat-Pejabat Daerah

1.7.      Pejabat-Pejabat Tanah Daerah

1.8.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)

1.9.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

1.10.    Pejabat Setiausaha Kerajaan (Pemantauan Dan Kesejahteraan Rakyat)

1.11.    Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

1.12.    Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Sains, Teknologi dan ICT Negeri Johor)

1.13.    Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor

1.14.    Jabatan Imigresen Negeri Johor

1.15.    Kastam DiRaja Malaysia Johor

1.16.    Jabatan Penjara Negeri Johor

1.17.    Jabatan Mineral Dan Geosains

1.18.    Jabatan Perhutanan Negeri Johor

1.19.    Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Johor

1.20.    Jabatan Audit Negara Negeri Johor

1.21.    Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Johor Bahru

1.22.    Jabatan Bantuan Guaman Negeri Johor

1.23.    Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) Negeri Johor

1.24.    Jabatan Pembahagian Pusaka Negeri Johor

1.25.    Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri Johor

1.26.    Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Johor (JUPEM)

1.27.    Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Johor

1.28.    Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Negeri Johor

1.29.    Angkatan Tentera Malaysia (ATM)

1.30.    Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Johor

1.31.    Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)

1.32.    Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Wilayah Maritim Selatan

1.33.    Polis DiRaja Malaysia Kontinjen Johor

1.34.    RELA Negeri Johor

1.35.    Majlis Keselamatan Negara Negeri Johor

1.36.    Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Negeri Johor

1.37.    Biro Pengaduan Awam Negeri Johor

1.38.    Bank Negara Malaysia (Pejabat Wilayah Johor Bahru)

1.39.    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Johor

1.40.    Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Johor

1.41.    Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn. Bhd.

1.42.    Permodalan Darul Ta’zim

1.43.    Perbadanan Johor (JCorp)

1.44.    Perbadanan Islam Johor (PIJ)

1.45.    PIJ Holdings Sdn. Bhd.

1.46.    Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)

1.47.    YPJ Holdings Sdn. Bhd.

1.48.    Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)

1.49.    Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)

1.50.    Johor Petroleum Development Corporation Berhad (JPDC)

1.51.    Suruhanjaya Pilihanraya Negeri Johor

1.52.    Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Johor

1.53.    Amanah Raya Berhad

1.54.    Pusat Pembangunan Kontraktor Johor (Johor Centre For Construction Development)

1.55.    Badan Kawal Selia Air Johor (BAKAJ)

1.56.    Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

1.57.    Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

1.58.    Indah Water Konsortium

1.59.    Akademi JCS

1.60.    Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

1.61.    Pejabat Ekonomi, Pelancongan dan Kebudayaan Negeri (JETCO)

2.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PERTANIAN, INDUSTRI ASAS TANI DAN KEMAJUAN LUAR BANDAR NEGERI

YANG BERHORMAT DATO’ ZAHARI BIN SARIP

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa :

2.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

2.2.      Jabatan Pertanian Negeri Johor

2.3.      Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Johor

2.4.      Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor

2.5.      Jabatan Perikanan Negeri Johor

2.6.      Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)

2.7.      Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

2.8.      Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Negeri Johor

2.9.      Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Johor

2.10.    Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor

2.11.     Lembaga Getah Malaysia Wilayah Selatan

2.12.     Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) Negeri Johor

2.13.     Lembaga Padi dan Beras Malaysia (BERNAS)

2.14.     Lembaga Lada Malaysia Negeri Johor

2.15.     Lembaga Koko Malaysia

2.16.     Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

2.17.     Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA) Wilayah Selatan

2.18.     Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Negeri Johor

2.19.     Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor (J.Biotech)

2.20.     AgroBank Johor

2.21.     Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) Negeri Johor

2.22.    Pejabat Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Johor

2.23.    Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Johor

2.24.    Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

2.25.    Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA Wilayah Johor Bahru)

2.26.    Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA Wilayah Segamat)

2.27.    Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA Berhad Negeri Johor)

2.28.    Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK)

2.29.    Majlis Amanah Rakyat (MARA) Negeri Johor

2.30.    Pusat Giat Mara

2.31.    Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Johor

3.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN NEGERI

YANG BERHORMAT DATO’ HAJI MOHD JAFNI BIN MD SHUKOR

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

3.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

3.2.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Kerajaan Tempatan)

3.3.      Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor (PKPJ)

3.4.      Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB)

3.5.      Perbadanan PR1MA Malaysia

3.6.      Persatuan Pemaju-Pemaju Perumahan Dan Hartanah Negeri Johor (REHDA)

3.7.      Persatuan Kebangsaan Pembeli-Pembeli Rumah

3.8.      Jabatan Perumahan Negara Wilayah Selatan

3.9.      Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

3.10.    Semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor

3.11.    Yayasan Pihak Berkuasa Tempatan

3.12.    Jabatan Bomba Dan Penyelamat Negeri Johor

3.13.    Jabatan Landskap Johor

3.14.    Pejabat Kebun Bunga

3.15.    Zoo Negeri Johor

3.16.    PLAN Malaysia@Johor (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor)

3.17.    Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)

3.18.    SWM Environment Sdn. Bhd.

3.19.    Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah

4.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PELANCONGAN, ALAM SEKITAR, WARISAN DAN BUDAYA NEGERI

YANG BERHORMAT TUAN RAVEN KUMAR A/L KRISHNASAMY

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

4.1.     Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

4.2.     Tourism Johor

4.3.     Tourism Malaysia

4.4.     Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Johor (MOTAC Johor)

4.5.     Pejabat Ekonomi, Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Johor (JETCO)

4.6.     Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

4.7.     Persatuan-Persatuan Agensi Pelancongan

4.8.     Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Johor

4.9.     Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor

4.10.    Jabatan Meteorologi Johor

4.11.    Jabatan Taman Laut

4.12.    Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)

4.13.    Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Negeri Johor

4.14.    Perbadanan Taman Negara Negeri Johor

4.15.    Yayasan Warisan Johor

4.16.    Majlis Kebudayaan Negeri Johor

4.17.    Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara (JKKN) Johor

4.18.    Jabatan Arkib Malaysia Negeri Johor

4.19.    Jabatan Muzium

5.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT NEGERI

YANG BERHORMAT PUAN HAJAH KHAIRIN-NISA BINTI ISMAIL @ MD ON

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

5.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

5.2.      Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor (JKM)

5.3.      Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Johor

5.4.      Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim (YPKDT)

5.5.      Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Johor

5.6.      Pertubuhan-Pertubuhan Kebajikan Bukan Kerajaan (NGO)

6.0 PENGERUSI JAWATANKUASA BELIA, SUKAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN, KOPERASI DAN SUMBER MANUSIA NEGERI

YANG BERHORMAT TUAN MOHD HAIRI BIN MAD SHAH

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

6.1.     Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

6.2.     Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

6.3.     Jabatan Belia dan Sukan

6.4.     Majlis Sukan Negeri Johor

6.5.     Perbadanan Stadium Johor

6.6.     Sekretariat SUKMA Johor 2020

6.7.     Majlis Belia Negeri Johor

6.8.     Majlis Perundingan Belia

6.9.     Persatuan-Persatuan Belia Negeri Johor

6.10.    Persatuan-Persatuan Sukan Negeri Johor

6.11.    Pusat Pembangunan Belia Johor (JOYDEC)

6.12.    Institut Dato’ Onn (IDO)

6.13.    Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Negeri Johor

6.14.    Perbadanan Usahawan Johor Berhad (EDC OF JOHOR)

6.15.    Pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

6.16.    Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Cawangan Negeri Johor

6.17.    Badan-Badan Koperasi Negeri Johor

6.18.    Bank Pembangunan

6.19.    Bank Rakyat

6.20.    SME Bank

6.21.    Unit Pembangunan SME & Micro Credit

6.22.    Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp.)

6.23.    Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA Holdings Berhad)

6.24.    Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN)

6.25.    Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor

6.26.    Jabatan Tenaga Kerja Negeri Johor

6.27.    Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Selatan

6.28.    Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

6.29.    Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Johor

6.30.    Jabatan Perhubungan Perusahaan

6.31.    Unit Strategik Modal Insan Negeri Johor

6.32.    Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

6.33.    Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia (FMM)

6.34.    Jobs Malaysia

7.0 PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI

YANG BERHORMAT TUAN MOHD FARED BIN MOHD KHALID

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

7.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

7.2.      Jabatan Agama Islam Negeri

7.3.      Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

7.4.      Jabatan Mufti Negeri

7.5.      Jabatan Kehakiman Syariah

7.6.      Majlis Agama Islam Negeri Johor

7.7.      Sekolah-Sekolah Agama Di Bawah Jabatan Agama Islam Negeri

7.8.      Marsah

7.9.      Tadika Agama Johor (TAJ)

7.10.    Perbadanan Islam Johor

7.11.    Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Zon Selatan

7.12.    Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran Negeri Johor

7.13.    Lembaga Tabung Haji

8.0 PENGERUSI JAWATANKUASA KESIHATAN DAN PERPADUAN NEGERI

YANG BERHORMAT TUAN LING TIAN SOON

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa :

8.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

8.2.      Jabatan Kesihatan Negeri Johor

8.3.      Pejabat-Pejabat Kesihatan Daerah

8.4.      Hospital-Hospital Kerajaan Dan Swasta Di Negeri Johor

8.5.      Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)

8.6.      Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM)

8.7.      Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri Johor

8.8.     Bahagian Kampung Baru

 

9.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PELABURAN, PERDAGANGAN DAN HAL EHWAL PENGGUNA NEGERI

YANG BERHORMAT TUAN LEE TING HAN

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa :

9.1.     Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

9.2.     Pejabat Ekonomi, Pelancongan dan Kebudayaan Negeri (JETCO)

9.3.     Invest Johor

9.4.     Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Wilayah Selatan (MITI) Johor

9.5.     Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

9.6.     Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Wilayah Selatan

9.7.     Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) Pejabat Wilayah Selatan

9.8.     Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) Wilayah Selatan

9.9.     Jabatan Standard Malaysia

9.10.    Jabatan Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor

9.11.    Suruhanjaya Persaingan Malaysia

9.12.    Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

9.13.    Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia

9.14.    Persatuan-Persatuan Pengguna Negeri Johor

9.15.    Francais

10.0 PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA RAYA, PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR NEGERI

YANG BERHORMAT TUAN IR. TS. MOHAMAD FAZLI BIN MOHAMAD SALLEH

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

10.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

10.2.      Jabatan Kerja Raya Negeri Johor

10.3.      Lembaga Lebuhraya Malaysia

10.4.      Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

10.5.      Pembangunan Kontraktor dan Usahawan Negeri Johor (BPKU)

10.6.      Pusat Khidmat Kontraktor

10.7.      Infra Desa Johor

10.8.      Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Johor

10.9.      Jabatan Keselamatan Jalan Raya

10.10.    Perbadanan Pengangkutan Awam Johor (PAJ)

10.11.     Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Wilayah Selatan)

10.12.     Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

10.13.     Jabatan Penerbangan Awam Malaysia Negeri Johor

10.14.     Sistem Penerbangan Malaysia Johor (MAS)

10.15.     Senai Airport Terminal Services Sdn. Bhd.

10.16.     Jabatan Laut Malaysia Wilayah Selatan

10.17.     Lembaga Pelabuhan Johor

10.18.     Pelabuhan Johor Sdn. Bhd. (Johor Port)

10.19.     Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn. Bhd. (PTP)

10.20.    Pelabuhan Tanjung Langsat Sdn. Bhd.

10.21.     Suruhanjaya Tenaga

10.22.    Tenaga Nasional Berhad

10.23.    Gas Malaysia Berhad

10.24.    Ranhill SAJ Sdn. Bhd.

11.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENERANGAN DAN KOMUNIKASI NEGERI

YANG BERHORMAT CIK NORLIZAH BINTI NOH

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

11.1.     Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

11.2.     ICT@Johor

11.3.     Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor (PPAJ)

11.4.     Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)

11.5.     Kumpulan Pendidikan YPJ

11.6.     Kolej-Kolej Komuniti

11.7.     Jabatan Pendidikan Negeri Johor

11.8.     Sekolah-Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan

11.9.     Dewan Bahasa dan Pustaka (Wilayah Selatan)

11.10.   Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Negeri Johor

11.11.    Institusi Pengajian Tinggi Awam Dan Swasta Di Negeri Johor

11.12.    Politeknik-Politeknik

11.13.    Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Wilayah Selatan, Kluang

11.14.    Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang

11.15.    Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim

11.16.    Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn

11.17.    Johor Innovation Valley (JIVe)

11.18.    Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Johor

11.19.    Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Johor

11.20.    Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

11.21.    Telekom Malaysia Berhad

11.22.    Pos Malaysia Johor

11.23.    Penyedia Perkhidmatan Telekomunikasi

11.24.    Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

11.25.    Jabatan Perlindungan dan Data Peribadi

11.26.    Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) Zon Selatan

 

 

Nota :

Mana-mana agensi yang tidak dinyatakan dalam senarai ini boleh dipertimbangkan kemudian dengan kelulusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan.