Senarai Jabatan di bawah Portfolio

1.0 PENGERUSI JAWATANKUASA HASIL BUMI, PENTADBIRAN, KEWANGAN, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGERI

YAB DATUK HAJI HASNI BIN MOHAMMAD

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

1.1.      Pejabat Menteri Besar

1.2.      Pejabat Setiausaha Kerajaan

1.3.      Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri

1.4.      Pejabat Perbendaharaan Negeri

1.5.      Pejabat Tanah Dan Galian Negeri

1.6.      Pejabat-Pejabat Daerah

1.7.      Pejabat-Pejabat Tanah Daerah

1.8.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)

1.9.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

1.10.   Pejabat Setiausaha Kerajaan (Pemantauan Dan Kesejahteraan Rakyat)

1.11.   Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor

1.12.   Jabatan Imigresen Negeri Johor

1.13.   Kastam DiRaja Malaysia Johor

1.14.   Jabatan Penjara Negeri Johor

1.15.   Jabatan Mineral Dan Geosains

1.16.   Jabatan Perhutanan Negeri Johor

1.17.   Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Johor

1.18.   Jabatan Audit Negara Negeri Johor

1.19.   Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Johor Bahru

1.20.   Jabatan Bantuan Guaman Negeri Johor

1.21.   Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) Negeri Johor

1.22.   Jabatan Pembahagian Pusaka Negeri Johor

1.23.   Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri Johor

1.24.   Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Johor (JUPEM)

1.25.   Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Johor

1.26.   Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Negeri Johor

1.27.   Angkatan Tentera Malaysia (ATM)

1.28.   Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)

1.29.   Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri Johor

1.30.   Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Wilayah Maritim Selatan

1.31.   Polis DiRaja Malaysia Kontinjen Johor

1.32.   RELA Negeri Johor

1.33.   Majlis Keselamatan Negara Negeri Johor

1.34.   Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Negeri Johor

1.35.   Biro Pengaduan Awam Negeri Johor

1.36.   Bank Negara Malaysia (Pejabat Wilayah Johor Bahru)

1.37.   Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Johor

1.38.   Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Johor

1.39.   Kumpulan Prasarana Rakyat Johor Sdn. Bhd.

1.40.   Permodalan Darul Ta’zim

1.41.   Perbadanan Johor (JCorp)

1.42.   Perbadanan Islam Johor (PIJ)

1.43.   PIJ Holdings Sdn. Bhd.

1.44.   Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)

1.45.   YPJ Holdings Sdn. Bhd.

1.46.   Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)

1.47.   Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)

1.48.   Johor Petroleum Development Corporation Berhad (JPDC)

1.49.   Suruhanjaya Pilihanraya Negeri Johor

1.50.   Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Johor

1.51.   Amanah Raya Berhad

1.52.   Bank Negara Malaysia

1.53.   UDA Holdings Berhad

1.54.   Pusat Pembangunan Kontraktor Johor (Johor Centre For Construction Development)

1.55.   Badan Kawal Selia Air Johor (BAKAJ)

1.56.   Ranhill SAJ Sdn. Bhd.

1.57.   Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

1.58.   Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

1.59.   Indah Water Konsortium

2.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PERTANIAN, INDUSTRI ASAS TANI DAN KEMAJUAN LUAR BANDAR NEGERI

YB DATUK HAJI SAMSOLBARI BIN JAMALI

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa :

2.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

2.2.      Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Johor

2.3.      Jabatan Pertanian Negeri Johor

2.4.      Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

2.5.      Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Johor

2.6.      Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia

2.7.      Lembaga Pemasaran Pertanian Persektuan (FAMA)

2.8.      Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Johor

2.9.      Lembaga Getah Malaysia Wilayah Selatan

2.10.   Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) Negeri Johor

2.11.   Lembaga Padi dan Beras Malaysia (BERNAS)

2.12.   Lembaga Lada Malaysia Negeri Johor

2.13.   Lembaga Koko Malaysia

2.14.   Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia

2.15.   Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (PORLA) Wilayah Selatan

2.16.   Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Negeri Johor

2.17.   Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

2.18.   Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA Wilayah Negeri Johor)

2.19.   Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA Berhad Negeri Johor)

2.20.   AgroBank Johor

2.21.   Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Johor

2.22.   Jabatan Perikanan Negeri Johor

2.23.   Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) Negeri Johor

2.24.   Pejabat Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Johor

2.25.   Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK)

2.26.   Majlis Amanah Rakyat (MARA) Negeri Johor

2.27.   Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor (J.Biotech)

3.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENERANGAN, WARISAN DAN BUDAYA NEGERI

YB TUAN HAJI MAZLAN BIN BUJANG

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

3.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

3.2.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Sains, Teknologi dan ICT Negeri Johor)

3.3.      Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor

3.4.      Yayasan Pelajaran Johor

3.5.      Kumpulan Pendidikan YPJ

3.6.      Kolej Komuniti

3.7.      Jabatan Pendidikan Negeri Johor

3.8.      Sekolah-Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan

3.9.      Dewan Bahasa dan Pustaka (Wilayah Selatan)

3.10.   Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Negeri Johor

3.11.   Institusi Pengajian Tinggi Awam Dan Swasta Di Negeri Johor

3.12.   Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Wilayah Selatan, Kluang

3.13.   Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang

3.14.   Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim

3.15.   Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn

3.16.   Johor Innovation Valley (JIVe)

3.17.   Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Johor

3.18.   Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Johor

3.19.   Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

3.20.   Telekom Malaysia Berhad

3.21.   Pos Malaysia Johor

3.22.   Penyedia Perkhidmatan Telekomunikasi

3.23.   Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

3.24.   Jabatan Perlindungan dan Data Peribadi

3.25.   Yayasan Warisan Johor

3.26.   Majlis Kebudayaan Negeri Johor

3.27.   Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara (JKKN) Johor

3.28.   Jabatan Arkib Malaysia Negeri Johor

3.29.   Jabatan Muzium

3.30.    Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) Zon Selatan

4.0 PENGERUSI JAWATANKUASA KESIHATAN DAN ALAM SEKITAR NEGERI

YB TUAN VIDYANANTHAN A/L RAMANADHAN

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa :

4.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

4.2.      Jabatan Kesihatan Negeri Johor

4.3.      Hospital-Hospital Kerajaan Dan Swasta Di Negeri Johor

4.4.      Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)

4.5.      Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM)

4.6.      Perbadanan Taman Negara Negeri Johor

4.7.      Jabatan Taman Laut

4.8.      Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)

4.9.      Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor

4.10.   Jabatan Meteorologi Johor

4.11.   Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Negeri Johor

5.0 PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI

YB TUAN HAJI TOSRIN BIN JARVANTHI

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

5.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

5.2.      Jabatan Agama Islam Negeri

5.3       Majlis Agama Islam Negeri Johor

5.4.      Jabatan Mufti Negeri

5.5.      Jabatan Kehakiman Syariah

5.6.      Sekolah-Sekolah Agama Di Bawah Jabatan Agama Islam Negeri

5.7.      Marsah

5.8.      Tadika Agama Johor (TAJ)

5.9.      Perbadanan Islam Johor

5.10.   Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

5.11.   Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Zon Selatan

5.12.   Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran Negeri Johor

5.13.   Lembaga Tabung Haji

6.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN NEGERI

YB TUAN HAJI AYUB BIN JAMIL

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

6.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

6.2.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perumahan)

6.3.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Kerajaan Tempatan)

6.4.      Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB)

6.5.      Perbadanan PR1MA Malaysia

6.6.      Persatuan Pemaju-Pemaju Perumahan Dan Hartanah Negeri Johor (REHDA)

6.7.      Persatuan Kebangsaan Pembeli-Pembeli Rumah

6.8.      Jabatan Perumahan Negara Wilayah Selatan

6.9.      Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta

6.10.   Semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor

6.11.   Yayasan Pihak Berkuasa Tempatan

6.12.   Jabatan Bomba Dan Penyelamat Negeri Johor

6.13.   Jabatan Landskap Johor

6.14.   Pejabat Kebun Bunga

6.15.   Zoo Negeri Johor

6.16.   Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)

6.17.   SWM Environment Sdn. Bhd.

6.18.   PLAN Malaysia@Johor (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor)

6.19.   Bahagian Kampung Baru

6.20.   Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah

7.0 PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA RAYA, PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR NEGERI

YB TUAN MOHD SOLIHAN BIN BADRI

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

7.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

7.2.      Jabatan Kerja Raya Negeri Johor

7.3.      Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Johor

7.4.      Jabatan Keselamatan Jalan Raya

7.5.      Lembaga Lebuhraya Malaysia

7.6.      Perbadanan Pengangkutan Awam Johor (PAJ)

7.7.      Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (Wilayah Selatan)

7.8.      Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

7.9.      Jabatan Penerbangan Awam Malaysia Negeri Johor

7.10.   Sistem Penerbangan Malaysia Johor (MAS)

7.11.   Senai Airport Terminal Services Sdn. Bhd.

7.12.   Jabatan Laut Malaysia Wilayah Selatan

7.13.   Lembaga Pelabuhan Johor

7.14.   Pelabuhan Johor Sdn. Bhd. (Johor Port)

7.15.   Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn. Bhd. (PTP)

7.16.   Pelabuhan Tanjung Langsat Sdn. Bhd.

7.17.   Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

7.18.   Pembangunan Kontraktor dan Usahawan Negeri Johor (BPKU)

7.19.   Pusat Khidmat Kontraktor

7.20.   Suruhanjaya Tenaga

7.21.   Tenaga Nasional Berhad

7.22.   Gas Malaysia Berhad

8.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT NEGERI

YB PUAN ZAITON BINTI ISMAIL

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

8.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

8.2.      Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor (JKM)

8.3.      Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Johor

8.4.      Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Johor

8.5.      Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim (YPKDT)

8.6.      Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Johor

8.7.      Pertubuhan-Pertubuhan Kebajikan Bukan Kerajaan (NGO)

9.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PELANCONGAN, BELIA DAN SUKAN NEGERI

YB DATUK ONN HAFIZ BIN GHAZI

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

9.1.      Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

9.2.      Tourism Johor

9.3.      Tourism Malaysia

9.4.      Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Johor (MOTAC Johor)

9.5.      Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

9.6.      Persatuan-Persatuan Agensi Pelancongan

9.7.      Majlis Sukan Negeri Johor 

9.8.      Jabatan Belia Dan Sukan 

9.9.      Perbadanan Stadium Johor 

9.10.   Sekretariat SUKMA Johor 2020 

9.11.   Majlis Belia Negeri Johor 

9.12.   Majlis Perundingan Belia 

9.13.   Persatuan-Persatuan Belia Negeri Johor 

9.14.   Persatuan-Persatuan Sukan Negeri Johor

9.15.   Institut Kepimpinan, Latihan Dan Semangat Dato’ Onn (IKLAS)

9.16.   Pusat Pembangunan Belia Johor (JOYDEC)

9.17.   Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Negeri Johor

10.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PELABURAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN, KOPERASI DAN SUMBER MANUSIA NEGERI

YB DATUK MOHD IZHAR BIN AHMAD

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa :

10.1.   Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

10.2.   Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

10.3.   Invest Johor

10.4.   Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Wilayah Selatan (MITI) Johor

10.5.   Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

10.6.   Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Wilayah Selatan

10.7.   Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) Pejabat Wilayah Selatan

10.8.   Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia (FMM)

10.9.   Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) Wilayah Selatan

10.10. Jabatan Standard Malaysia

10.11. Perbadanan Usahawan Johor Berhad (EDC OF JOHOR)

10.12. Pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

10.13. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Cawangan Negeri Johor

10.14. Badan-Badan Koperasi Negeri Johor

10.15. Bank Pembangunan

10.16. SME Bank

10.17. Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp.)

10.18. Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN)

10.19. Pusat Giat Mara

10.20. Unit Pembangunan SME & Micro Credit

10.21. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor

10.22. Unit Strategik Modal Insan Negeri Johor

10.23. Jabatan Tenaga Kerja Negeri Johor

10.24. Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Selatan

10.25. Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

10.26. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

10.27. Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Johor

10.28. Jabatan Perhubungan Perusahaan

10.29. Jobs Malaysia

11.0 PENGERUSI JAWATANKUASA PERPADUAN PERDAGANGAN DAN HAL EHWAL PENGGUNA NEGERI

YB DR. CHONG FAT FULL

Jabatan / Agensi / NGO di bawah Jawatankuasa:

11.1.   Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Perancang Ekonomi Negeri)

11.2.   Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri Johor

11.3.   Jabatan Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor

11.4.   Suruhanjaya Persaingan Malaysia

11.5.   Suruhanjaya Syarikat Malaysia

11.6.   Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia

11.7.   Persatuan-Persatuan Pengguna Negeri Johor

11.8.   Francais

Nota :

Mana-mana agensi yang tidak dinyatakan dalam senarai ini boleh dipertimbangkan kemudian dengan kelulusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan.