Select Page

Yang Berhormat Dato' Haji Mohd Jafni bin Md Shukor
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor

Alamat:

Aras 2, Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak
Kota Iskandar
79503 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-2666024

No. Faks: 07-2661183

Media Sosial

Kawasan DUN: N50: Bukit Permai