YB Tuan Haji Tosrin bin Jarvanthi
Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam

Alamat:

Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor,
Aras 5, Blok A, Pusat Islam Iskandar,
Jalan Masjid Abu Bakar,
80990 Johor Bahru

No. Telefon: 07-228 2903 / 07-228 2904

No. Faks: 07-221 6937

Media Sosial

Kawasan DUN: N50: Bukit Permai