YB Dato' Ir Syed Sis bin Syed Abdul Rahman

Alamat:

Pusat Khidmat Wakil Rakyat,
Kompleks Penghulu Mukim Pantai Timur,
81620 Pengerang,
Johor

No. Telefon:

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N39: Tanjung Surat