Yang Berhormat Cik Norlizah binti Noh
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri Johor

Alamat:

Aras 3, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad
Kota Iskandar
79503 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-2666023

No. Faks: 07-2661076

Media Sosial

Kawasan DUN: N37: Johor Lama