Yang Berhormat Tuan Muszaide bin Makmor

Alamat:

No. 1042 Blok 2
FELDA Lok Heng Barat
81900 Kota Tinggi, Johor
@
Pusat Komuniti Mawai Baru
PTD 467, Batu 12, Kampung Mawai Baru
81900 Kota Tinggi
Johor

No. Telefon: 019-7117699 (PA-Zainuddin Abdullah)

No. Faks:

Email:

Media Sosial

Kawasan DUN: N36: Sedili