Yang Berhormat Tuan Hahasrin bin Hashim

Alamat:

Pejabat Khidmat Wakil Rakyat DUN Panti,
No. 28, Jalan Anggerik 2/1,
Taman Anggerik Tenggara,
81440 Bandar Tenggara,
Johor

No. Telefon: 07-896 2850

No. Faks: 07-896 2850

Media Sosial

Kawasan DUN: N34: Panti