YB Tuan Vidyananthan a/l Ramanadhan
Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar

Alamat:

Pejabat Am,
Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor,
Aras 3, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar, 79555 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-266 6031

No. Faks: 07-266 1075

Media Sosial

Kawasan DUN: N31: Kahang