Yang Berhormat Tuan Lee Ting Han
Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor

Alamat:

Aras 3, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad
Kota Iskandar
79503 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-2667853 / 07-2667854

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N30: Paloh