YB Tuan Haji Sheikh 'Umar Bagharib bin Ali

Alamat:

Pejabat ADUN Paloh,
No. 57, Jalan Abu Bakar
86600 Paloh, Johor

No. Telefon: 07-781 1280

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N30: Paloh