Yang Berhormat Dato' Hajah Sharifah Azizah binti Dato' Syed Zain

Alamat:

No. 3, Jalan Ahmad Khan
86000 Kluang
Johor

No. Telefon:

No. Faks:

Email:

Media Sosial

Kawasan DUN: N29: Mahkota