Yang Berhormat Tuan Chew Chong Sin

Alamat:

No. 29, Jalan Tasik 1
Pusat Perniagaan Tasik
86000 Kluang
Johor

No. Telefon:

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N28: Mengkibol