YB Tuan Haji Ayub bin Jamil
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Alamat:

Pejabat Am,
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor,
Aras 2, Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-266 6024

No. Faks: 07-266 1183

Media Sosial

Kawasan DUN: N25: Rengit