Yang Berhormat Tuan Haji Mohd Yusla bin Ismail

Alamat:

No. 28, Jalan Parit Kemang
Senggarang
83200 Batu Pahat
Johor

No. Telefon:

No. Faks:

Email:

Media Sosial

Kawasan DUN: N24: Senggarang