Yang Berhormat Datuk Mohamad Najib bin Samuri

Alamat:

Bangunan UMNO Bahagian Sri Gading
Jalan Besar
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor

No. Telefon: 010-2221221

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N21: Parit Yaani