YB Datuk Haji Samsolbari bin Jamali
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar

Alamat:

Pejabat Am,
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor,
Aras 3, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79555 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-266 6032 / 07-266 6039

No. Faks: 07-266 1071

Media Sosial

Kawasan DUN: N20: Semarang