Select Page

Yang Berhormat Datuk Haji Samsolbari bin Jamali

Alamat:

No. 2, Jalan Padi Huma 3
Bandar Baru UDA
81200 Johor Bahru
Johor

No. Telefon:

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N20: Semarang