Select Page

Yang Berhormat Tuan Ling Tian Soon
Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri Johor

Alamat:

Aras 3, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad
Kota Iskandar
79503 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-2666031

No. Faks: 07-2661075

Media Sosial

Kawasan DUN: N19: Yong Peng