Yang Berhormat Dato’ Haji Zulkurnain bin Kamisan

Alamat:

Pusat Khidmat Wakil Rakyat DUN Sri Medan,
D/A : JPJ 60A, Parit Jawa,
83500 Parit Sulong, Batu Pahat,
Johor

No. Telefon: 07-418 5527

No. Faks: 07-418 5527

Media Sosial

Kawasan DUN: N18: Sri Medan