Select Page

Yang Berhormat Tuan Haji Mohd. Fared bin Haji Mohd Khalid
Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor

Alamat:

Aras 5, Blok A
Pusat Islam Iskandar
Jalan Masjid Abu Bakar
80990 Johor Bahru

No. Telefon: 07-2076307

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N17: Semerah