YB Puan Zaiton binti Ismail
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Alamat:

Pejabat Am,
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor,
Aras 1, Bangunan Dato' Ibrahim Munsyi,
Kota Iskandar,
79555 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-266 6025

No. Faks: 07-266 1181

Media Sosial

Kawasan DUN: N16: Sungai Balang