Yang Berhormat Tuan Haji Selamat bin Takim

Alamat:

No. 08, Kampung Parit Mesjid
Jalan Yusof
83600 Batu Pahat
Johor

No. Telefon: 017-7000049 (PA - Ujang bin Masri)

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N16: Sungai Balang