Select Page

Yang Berhormat Puan Hajah Khairin-Nisa binti Ismail @ Md On
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor

Alamat:

Aras 1, Bangunan Dato' Muhamad Ibrahim Munsyi
Kota Iskandar
79503 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-2666014

No. Faks: 07-2661181

Media Sosial

Kawasan DUN: N11: Serom