Yang Berhormat Tuan Ir. Ts. Mohamad Fazli bin Mohamad Salleh
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Johor

Alamat:

Aras 5, Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak
Kota Iskandar
79503 Iskandar Puteri

No. Telefon: 07-2666015 / 07-2666022

No. Faks: 07-2661073

Media Sosial

Kawasan DUN: N8: Bukit Pasir