Yang Berhormat Puan Haslinda binti Salleh

Alamat:

NO. 1, Jalan Bakau
Taman Damai Jaya 2
85400 Segamat
Johor

No. Telefon: 011-11486970 (PA- Mohd Rassid Jummat)

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N5: Tenang