Yang Berhormat Puan Saraswati a/p Nallathamby

Alamat:

NO. 23, Jalan Delima 2/3
Taman Delima 1
81000 Johor Bahru
Johor

No. Telefon: 012-7047046 (PA - Mohd. Nazirul Ramli)

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N4: Kemelah