Yang Berhormat Tuan Anuar bin Abd. Manap

Alamat:

No. 1, Jalan Astakajaya 12
Taman Astakajaya
85000 Segamat
Johor

No. Telefon: 012-7880426 / 016-6210426 (PA - Mohd Ridzuan)

No. Faks:

Media Sosial

Kawasan DUN: N3: Pemanis